Ba Công Khai

0

STT Biểu số Nội dung 11 Biểu số 01 Một số thông tin công khai của Khoa Quốc tế Bấm xem 2 Biểu số 02 Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học cao đẳng
0

1) Một số thông tin công khai của Khoa Quốc tế: (Bấm xem) 2) Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2014 - 2015 (Bấm xem) 3) Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên
0

Báo cáo 3 công khai năm học 2013 -2014 Phụ lục: Tải xuống - Công Khai Dự Toán Thu Chi Năm 2013: Bấm xem - Công Khai Quyết Toán Thu Chi Năm 2013: Bấm xem - Văn bản, quyết định,
0

Công khai cam kết chất lượng giáo dục đại học của Khoa Quốc tế Năm học 2012-2013 1.1. Ngành Kinh doanh Quốc tế STT Nội dung Hệ Đào tạo Đại học chính quy I Điều kiện tuyển sinh Theo Điều