Đại học Thái Nguyên

Danh sách cán bộ tổ Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

0

I. Giới thiệu chung

Tham mưu giúp Trưởng Khoa, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo đại học, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Đại học Thái Nguyên và quy định của Khoa đã ban hành; Giúp Trưởng Khoa quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Tham mưu cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của khoa; Có chức năng tham mưu và giúp Trưởng khoa về công tác hợp tác quốc tế của khoa; Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo trong Khoa.

II. Đội ngũ cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ
1.            ThS. Trần Anh Vũ

ĐT: 01277179150

Email:trananhvu.49@gmail.com

Tổ trưởng
Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
2.            ThS. Hoàng Thị Cương

ĐT: 0983259988

Email: hoangcuongistnu@gmail.com

Tổ phó

Chịu trách nhiệm chính

3.            Lê Thị Anh

ĐT: 0963166092

Email: lethianh212@istn.edu.vn

Chuyên viên
Đào tạo chính quy
4.            Hoàng Tiến Dũng

ĐT: 0906070111

Email: hoangtiendung88@gmail.com

Chuyên viên

Chịu trách nhiệm chính

5.            ThS. Nguyễn Mai Hương

ĐT: 0974111206

Email: maihuong1206@gmail.com

Chuyên viên
Hợp tác Quốc tế
6.            ThS. Quản Thái Hà

ĐT: 0986117989

Email: bachduong.2103.nh@gmail.com

Tổ phó
7.            ThS.Trương Thị Hằng

ĐT: 0976369889

Email: hangtruongvp0908@gmail.com

Giảng viên

Chịu trách nhiệm chính

8.            ThS. Vũ Hoài Nam

ĐT: 0974541600

Email: hoainam22788@gmail.com

Chuyên viên
9.            ThS. Trương Minh Đức

ĐT: 0913443882

Email: truongminhduc1986@gmail.com

Chuyên viên
Đào tạo ngắn hạn
10.        Hoàng Phương Yến

ĐT: 0962129129

Email: yen.hoangphuong@gmail.com

Chuyên viên

Chịu trách nhiệm chính

Nghiên cứu Khoa học
11.        Hà Trọng Quỳnh

ĐT: 0965243822

Email: haquynh.90@gmail.com

Chuyên viên

Chịu trách nhiệm chính

Đào tạo liên kết
12.        Đặng Thị Mai Hương

ĐT: 0972529853

Email: sarahhuong11@gmail.com

Giảng viên


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/istneduv/public_html/istn.edu.vn.vi/wp-includes/functions.php on line 3728