Đại học Thái Nguyên

Giới thiệu Bộ môn Kinh tế và Quản lý

0

     Bộ môn Kinh tế – Quản lý được thành lập cùng thời điểm thành lập Khoa Quốc tế, là đơn vị chuyên môn của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên với nhiệm vụ chính là tham gia giảng dạy và giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế và quản lý với 03 ngành đào tạo tại Khoa là: Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán & Tài chính.

     Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của Khoa Quốc tế, Bộ môn Kinh tế & Quản lý không ngừng xây dựng, phát triển đội ngũ và các hoạt động chuyên môn. Hiện nay, Bộ môn Kinh tế – Quản lý có tổng số cán bộ là 25 giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm, trong đó có: 03 PGS. TS, 05 Tiến sĩ, 07 Thạc sỹ và 03 NCS. Bên cạnh đó Bộ môn có đội ngũ giảng viên thỉnh là giáo sư, tiến sĩ tại các trường đối tác ở nước ngoài như Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc và các giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiến tại Việt Nam.

Chuyên ngành đào tạo

  1. Cử nhân Kinh doanh quốc tế

     Sinh viên Cử nhân Kinh doanh quốc tế sẽ được học cách phân tích những xu hướng toàn cầu và bối cảnh các quốc gia để xác định cách tiếp cận tối ưu vào thị trường nước ngoài. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về môi trường kinh doanh quốc tế, sinh viên sẽ được nghiên cứu thêm những vấn đề chuyên biệt bao gồm văn hóa, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp.

  1. Cử nhân Quản trị kinh doanh

     Sinh viên Cử nhân Quản trị kinh doanh được đào tạo với mục tiêu nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị các nguồn lực (nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện, trang thiết bị…) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh và và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

  1. Cử nhân Kế toán & Tài chính.

     Theo học chương trình cử nhân Kế toán và Tài chính tại Khoa Quốc tế sinh viên sẽ được trang bị các nguyên lý và ứng dụng nền tảng cần thiết trong ngành cũng như nghiệp vụ chuyên sâu của hệ thống kế toán, tài chính trong nước và toàn cầu. Thêm vào đó, sinh viên sẽ được mài giũa những kỹ năng mềm thiết thực cho tương lai như: kỹ năng nhận định, tổng hợp và phân tích số liệu; kỹ năng quản lý dự án hay giải quyết vấn đề.

     Cùng với mục tiêu chung của Khoa Quốc tế, Bộ môn Kinh tế & Quản lý đã và đang định hướng đào tạo đảm bảo sinh viên không những có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nhà tuyển dụng trong vùng mà còn được trang bị các kiến thức, kỹ năng tự học và học lên các bậc cao hơn để phát triển nghề nghiệp và hội nhập.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHTN

BỘ MÔN KHOA HỌC SỰ SỐNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Nguyễn Tú Anh Phó trưởng bộ môn
2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Giảng viên
3 PGS.TS. Đỗ Anh Tài Giảng viên
4 PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm Giảng viên
5 TS. Nguyễn Hồng Liên Giảng viên
6 TS. Kiều Thị Thu Hương Giảng viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thương Giảng viên
8 ThS. Nguyễn Thị Lan Anh Giảng viên
9 ThS. Đoàn Quang Duy Giảng viên
10 ThS. Đỗ Thị Hà Phương Giảng viên
11 ThS. Thiều Trung Hiếu Giảng viên
12 ThS. Đồng Văn Tuấn Giảng viên
13 ThS. Trần Văn Dũng Giảng viên
14 ThS. Trần Thùy Linh Giảng viên
15 ThS. Trần Anh Vũ Giảng viên
16 ThS. Quản Thái Hà Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Mạnh Cường Giảng viên
18 ThS. Nguyễn Thanh Tùng Giảng viên
19 ThS. Mai Anh Linh Giảng viên
20 ThS. Phạm Thị Tuấn Linh Giảng viên
21 ThS. Trương Thị Hằng Giảng viên
22 ThS. Lê Thị Mai Giảng viên
23 Đồng Mạnh Cường Giảng viên
24 Đặng Trần Vũ Giảng viên
25 Hoàng Phương Yến Giảng viên
26 Đặng Thị Mai Hương Giảng viên
27 Dương Thị Thu Thảo Giảng viên
28 Vũ Thủy Hà Giảng viên

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/istneduv/public_html/istn.edu.vn.vi/wp-includes/functions.php on line 3728