VBPQ – Tổ chức cán bộ

STTTên tài liệu 
1Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dụcBấm xem
2Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Bấm xem
3Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpBấm xem
4Thủ tục cử người đi học sau đại học ở nước ngoài, gia hạn thời gian học tập và tiếp nhận lưu học sinh về nướcBấm xem
5Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viênBấm xem
6Quy định về công tác tổ chức cán bộ của Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên.Bấm xem
7Chính sách tinh giản biên chếBấm xem
8Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Khoa Quốc tế thuộc Đại học Thái NguyênBấm xem
9Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộcBấm xem
10Ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái NguyênBấm xem
11Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái NguyênBấm xem
12Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lậpBấm xem
13Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái NguyênBấm xem
14Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái NguyênBấm xem