VBPQ – Công tác học sinh, sinh viên

STTTên file 
1QĐ: CT HSSV hệ chính quyBấm xem
2QĐ: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh,sinh viên Khoa Quốc tếBấm xem
3QĐ: Công tác học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú của Khoa Quốc tếBấm xem
4QĐ: Về tổ chức lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm hệ chính quy tại KQTBấm xem
5QĐ: Về học bổng khuyến khích học tập cho hs, sv hệ đào tạo chính quy tại KQTBấm xem
6QĐ: 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốcĐại học Thái Nguyên
về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên
đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
Bấm xem