Chương trình tiếng Anh theo mô hình của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Căn cứ vào các quy định của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đối với năng lực sử dụng ngoại ngữ tối thiểu đối với giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở (bậc 4 – B2), trung học phổ thông và cao đẳng, đại học (bậc 5 – C1) và năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên chuyên ngữ và sinh viên các chuyên ngành khác (từ A1 tới C1), Khoa Quốc tế đã xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng (300-400 tiết) và chương trình ôn tập, luyện thi (120-150 tiết) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được xây dựng hướng tới các đối tượng có nhu cầu nâng bậc năng lực sử dụng ngoại ngữ từ trình độ bậc 1 (A1) cho đến trình độ bậc 5 (C1). Các đối tượng áp dụng tại các thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, … về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng có thể tham gia các chương trình nói trên.

Những giảng viên có trình độ và có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại Đại học Thái Nguyên được mời giảng dạy, bồi dưỡng và luyện thi cho người học. Sau khi người học hoàn thành chương trình, Khoa Quốc tế phối hợp với Văn phòng Đề án NNQG2020 của Đại học Thái Nguyên tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá và Giám đốc Đại học Thái Nguyên sẽ cấp Giấy chứng nhận năng lực sử dụng ngoại ngữ cho các thí sinh đạt yêu cầu. Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận Đại học Thái Nguyên đã hội đủ các tiêu chí để thực hiện nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Hơn nữa, Đại học Thái Nguyên hiện là 1 trong 11 cơ sở giáo dục trên toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh.

Comments (0)
Add Comment