Giới thiệu chung về chương trình đào tạo theo yêu cầu

Chương trình đào theo yêu cầu của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc…) phục vụ học tập, nghiên cứu, công việc chuyên môn và phát triển, hoàn thiện kỹ năng biên phiên dịch cho sinh viên, học viên và các cá nhân, tổ chức quan tâm trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

Với đội ngũ giảng viên và chuyên gia ngoại ngữ có trình độ cao và giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, các chương trình đào tạo ngắn hạn của Khoa Quốc tế được thiết kế linh họat, đa dạng và phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người học.

Cơ cở vật chất (phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành ngôn ngữ, các thiết bị đa phương tiện…) của Khoa Quốc tế được trang bị đầy đủ đáp ứng các yêu cầu của người học và chương trình, cũng như tạo môi trường học tập tốt nhất để người học tiếp thu, lĩnh hội, thực hành và phát triển năng lực và kỹ năng ngôn ngữ.

Đối tượng tham gia

– Sinh viên, học viên đang tham gia các chương trình đào tạo chính quy của Khoa Quốc tế nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung;

– Các cá nhân có nhu cầu hoàn thiện năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu để tham gia học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc công tác tại các cơ quan, tổ chức có yêu cầu cao về trình độ ngoại ngữ;

– Học sinh, sinh viên và giáo viên các cấp cần đáp ứng chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

– Nhân viên, cán bộ, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức phải đáp ứng chuẩn năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu để xét tuyển công chức – viên chức, nâng bậc, chuyển ngạch…

– Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức và các cá nhân quan tâm trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.

Bộ phận Đào tạo ngắn hạn, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên.

ĐT: 0962129129 (Phương Yến); 0986798333 (Thủy Hà); 0974273222 (Hồng Nhung).

Comments (0)
Add Comment