Thông báo tuyển sinh 2022

  1. Link đăng ký xét tuyển trực tuyến: https://is.tnu.edu.vn/xet-tuyen-hoc-ba-truc-tuyen/
  2. Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ: Bấm tải xuống
  3. Phiếu đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HN: Bấm tải xuống
  4. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học 2022: Xem tại đây

Comments (0)
Add Comment