Tổ chức Đảng

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đ/c Hà Xuân Linh Điện thoại: 0914584886 Email: haxuanlinh@tnu.edu.vn
Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa
Đ/c Trần Lưu Hùng Điện thoại: 0963241279 Email:tranluuhung1979@gmail.com
Phó Bí thư Chi bộ; Phó trưởng Khoa
Đ/c Đặng Hoàng Hà Điện thoại: 0977058626 Email: danghoanghavn@gmail.com
Chi ủy viên; Tổ trưởng Tổ Hành chính – Tổng hợp
Đ/c Dương Đức Minh Điện thoại: 0968747733 Email: dinhdd@tnu.edu.vn
Chi ủy viên; Trưởng BM Khoa học cơ bản
Đ/c Hồ Tố Quyên Điện thoại: 0989660040 Email: quyenht@tnu.edu.vn
Chi ủy viên, Tổ phó Tổ Hành chính – Tổng hợp
Đ/c Trần Anh Vũ Điện thoại: 0919618718 Email: vuta@tnu.edu.vn
Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Đào tạo
Đ/c Nguyễn Tú Anh Điện thoại: 0978662007 Email: tuanh1010@tnu.edu.vn
Chi ủy viên, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế
Comments (0)
Add Comment