VĂN BẢN AUN

TTNội dungTải xuống
1Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tếTải xuống
2Quyết định thành lập Ban Thư ký hoạt động đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tếTải xuống
3Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo theo AUN-QA năm 2021-2022Tải xuống
4Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tếTải xuống
5Kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tếTải xuống
6Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tếTải xuống
7Kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế tháng 6 năm 2021Tải xuống
8Kế hoạch kiểm tra hoạt động đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tếTải xuống

Leave a comment