Biễu mẫu – Đào tạo

STTNội dungTải xuống
1Mẫu đơn đăng kí học song song hai chương trìnhTải xuống
2Mẫu đơn đăng kí học vượtTải xuống
3Mẫu đơn đăng kí học thẳng chuyên ngànhTải xuống
4Mẫu đơn đăng kí học bổ sung thêm học phầnTải xuống
5Mẫu đơn đăng kí học cải thiện điểmTải xuống
6Mẫu đơn đăng kí học cho sinh viên bị cảnh cáo học tậpTải xuống
7Mẫu đơn đăng kí học lạiTải xuống
8Mẫu đơn đăng kí môn họcTải xuống
9Mẫu đơn đăng kí thi kết thúc học phầnTải xuống
10Mẫu đơn kiểm tra sai sót điểm học phầnTải xuống
11Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thờiTải xuống
12Mẫu đơn công nhận điểm tương đươngTải xuống
13Mẫu đơn xin rút bớt học phầnTải xuống
14Mẫu đơn đăng kí xét tốt nghiệpTải xuống
15Mẫu đơn xin tiếp tục trở lại học tậpTải xuống

Leave a comment