Biểu mẫu pháp lý

Đào tạo

STT Nội dung Tải xuống
1 Mẫu đơn đăng kí học song song hai chương trình Tải xuống
2 Mẫu đơn đăng kí học vượt Tải xuống
3 Mẫu đơn đăng kí học thẳng chuyên ngành Tải xuống
4 Mẫu đơn đăng kí học bổ sung thêm học phần Tải xuống
5 Mẫu đơn đăng kí học cải thiện điểm Tải xuống
6 Mẫu đơn đăng kí học cho sinh viên bị cảnh cáo học tập Tải xuống
7 Mẫu đơn đăng kí học lại Tải xuống
8 Mẫu đơn đăng kí môn học Tải xuống
9 Mẫu đơn đăng kí thi kết thúc học phần Tải xuống
10 Mẫu đơn kiểm tra sai sót điểm học phần Tải xuống
11 Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời Tải xuống
12 Mẫu đơn công nhận điểm tương đương Tải xuống
13 Mẫu đơn xin rút bớt học phần Tải xuống
14 Mẫu đơn đăng kí xét tốt nghiệp Tải xuống
15 Mẫu đơn xin tiếp tục trở lại học tập Tải xuống

 

Khảo thí và đảm bảo chất lượng

STTTÊN TÀI LIỆUTải xuống
1Đơn đăng ký thi Tiếng AnhTải xuống
2Mẫu đơn phúc khảo thi kết thúc học phầnTải xuống
3Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần.docTải xuống
4Mẫu đơn xin hoãn thi Tiếng AnhTải xuống
5Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi Tiếng AnhTải xuống
6Mẫu xin quay lại tham dự thiTải xuống
7Mẫu đơn kiểm tra điểmTải xuống
8Mẫu đơn xin kiểm tra lại điểmTải xuống
9Biên bản chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phầnTải xuống

Cơ sở vật chất

STT TÊN TÀI LIỆU Tải xuống
1 Giấy báo hỏng mất công cụ dụng cụ Tải xuống
2 Giấy đăng ký xe ô tô đi công tác Tải xuống
3 Mẫu giấy đề nghị cung cấp sửa chữa tài sản trang thiết bị làm việc Tải xuống
4 Giấy đăng ký sử dụng phòng họp phòng học Tải xuống

 

Học sinh sinh viên

STT TÊN TÀI LIỆU Tải xuống
1 Giấy xác nhận sinh viên Tải xuống
2 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên (thẻ tích hợp BIDV) Tải xuống
3 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên Tải xuống
4 Đơn xin gia hạn nộp học phí Tải xuống
5 Đơn xin thôi học (dành cho sinh viên chính quy) Tải xuống
6 Phiếu đề nghị thanh toán Tải xuống
7 Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng Tải xuống
8 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập Tải xuống
9 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí Tải xuống
10 Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội Tải xuống
11 Quy trình thu học phí Tải xuống