HƯỚNG DẪN THAM GIA IAESTE CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Quy trình tham gia IAESTE đối với Nhà tuyển dụng Bước 1: Nhà tuyển dụng tải đơn đăng ký tiếp nhận thực tập sinh quốc tế tại link: IAESTE_KQT_Đơn đăng ký cho Nhà tuyển dụng_2023 và điền vào đơn đăng ký Bước 2: Nhà tuyển dụng gửi đơn đăng kí đã điền về email:iaestevietnam@gmail.com; và […]

LỢI ÍCH CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG KHI THAM GIA TIẾP NHẬN THỰC TẬP SINH QUỐC TẾ QUA IAESTE

1. Lợi ích của nhà tuyển dụng khi tham gia IAESTE Tham gia IAESTE là một cách tuyệt vời để các công ty/ cơ sở giáo dục mở rộng sự hợp tác sang các thị trường quốc tế mới, xây dựng các mối liên hệ và liên kết văn hoá, cũng như các đại sứ […]