ABbank THÁI NGUYÊN TUYỂN DỤNG

[ABbank THÁI NGUYÊN TUYỂN DỤNG] Vị trí: + Chuyên viên Khách Hàng cá nhân-RM + Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp-SRM Số lượng: 02 Địa điểm làm việc: ABbank – CN Thái Nguyên – 140 Hoàng văn thụ – TP. Thái Nguyên. JOB DESCRIPTION ✔️ Thực hiện và hoàn thành KPIs: Tăng trưởng […]