Đối tác hợp tác quốc tế

0 19.667

Khoa Quốc tế – ĐHTN luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Khoa nói riêng và đại học Thái Nguyên nói chung. Tính đến tháng 12/2018, Trường đã có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 40 đơn vị là các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả.

STT TÊN TRƯỜNG WEBSITE
1
Manchester Metropolitan University
http://www2.mmu.ac.uk/
2
De Montfort University
http://www.dmu.ac.uk/
3
University of the West of England
http://www.uwe.ac.uk/
4
University of Nottingham
http://www.nottingham.ac.uk/
5
University of Cambridge
https://www.cam.ac.uk/
6
Hội Đồng Anh
https://www.britishcouncil.vn/en
7
Glasgow Caledonian University
https://www.gcu.ac.uk/
8
University of California san Bernardino
https://www.csusb.edu/
9
Concordia university
https://www.concordia.ca/
10
University of Hawaii
www.hawaii.edu/
11
University of Hohenheim
https://www.uni-hohenheim.de/en/english
12
Edith Cowan University
http://www.ecu.edu.au/
13
University of Canberra
http://www.canberra.edu.au/
14
RMIT University
www.rmit.edu.au/
15
Georgia College
https://www.georgiancollege.ca/
16
University of Saskatchewan
https://www.usask.ca/
17
Đại Học Quốc Gia Belarus
https://www.bsu.by/en/main.aspx
18
Ajou University
http://www.ajou.ac.kr/new/index.jsp
19
Kyimieng University
http://www.kmu.ac.kr/main.jsp
20
Deagu University
https://www.daegu.ac.kr/
21
Sogang University
wwwe.sogang.ac.kr/
22
Busan University of Foreign Studies (BUFS)
https://www.bufs.ac.kr/English/
23
Đại học Tổng hợp Southern Luzon
http://www.slsu.edu.ph/
24
Laguna University
http://www.lu.edu.ph
25
Business Hotel Management School Luzern Switzerland
www.bhms.ch/
26
Học Viên Kinh Doanh Quốc Tế Thụy Sĩ (SWISS IM & H)
swissimh.ch/
27
Hosei University, Tokyo
www.hosei.ac.jp/english
28
Học viện Văn hóa Quốc tế Mirokunosato
http://www.miroku-jls.com/english
29
National University of Laos
www.nuol.edu.la/
30
Vientiane College
https://www.vientianecollege.com/
31
Honghe university
http://en.uoh.edu.cn/
32
University of the Thai Chamber of Commerce
http://ic.utcc.ac.th/
33
Chiang Mai University
https://www.cmu.ac.th
34
ChangGung University
http://www.cgu.edu.tw/
35
Da-yeh University
https://www.dyu.edu.tw/
36
National Pingtung University
www.nptu.edu.tw/bin
37
Feng Chia University
http://en.fcu.edu.tw/
38
International University Cambodia
https://www.iu.edu.kh/
39
Jesselton college
http://jesselton.edu.my/
40
Omega Global Education Group
www.hoovers.com