Danh sách cán bộ tổ Công tác Học sinh Sinh viên

0 21.669

I. Giới thiệu chung

Tham mưu cho Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên bậc đại học hệ chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền; Tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên; Đánh giá rèn luyện, xét thi đua khen thưởng và kỷ luật trong sinh viên. Quản lý công tác an ninh, bảo vệ của Khoa và công tác quản lý ký túc xá sinh viên; Tư vấn và hỗ trợ sinh viên về các chính sách xã hội, việc làm, quyền lợi của sinh viên;Tham mưu cho Trưởng Khoa về quản lý và sử dụng cơ sở vật chất. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Khoa phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

II. Đội ngũ cán bộ

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC VỤ
1
ThS. Đào Xuân Thanh
Điện thoại: 0963699286
Email: thanhkqt@gmail.com
Tổ trưởng
2
ThS. Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại: 0978020882
Email: trunghieu2882@gmail.com
Tổ phó
BP. Quản lý sinh viên
3
ThS. Nguyễn Ngọc Hà
Điện thoại: 0904978678
Email: ngochakqt@gmail.com
Chuyên viên
4
CN. Nguyễn Hoàng Tuyên
Điện thoại: 0357795299
Email:
Chuyên viên
5
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại: 0974273222
Email: nguyennhung1986tn@gmail.com
Chuyên viên
 BP. Quản lý cơ sở vật chất
6
ThS. Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại: 0978020882
Email: trunghieu2882@gmail.com
Tổ phó