Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên

0 81

Sáng ngày 12/01/2924, Khoa Quốc tế – Đại  học Thái Nuyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Hà Xuân Linh – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Khoa Quốc tế, các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 119 theo các lĩnh vực đơn vị đảm nhiệm và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

PGS.TS Hà Xuân Linh – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa Quốc tế phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, cán bộ, viên chức và người lao động Khoa Quốc tế đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN và Đảng ủy ĐHTN, tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cấp ủy cấp trên, quy chế dân chủ tại đơn vị được đảm bảo.

Công tác chuyên môn được nghiêm túc triển khai thực hiện, trong năm qua, Khoa đã xây dựng, hoàn thiện và ban hành mới 08 văn bản quản lý, cải cách hành chính theo lĩnh vực chuyên môn được phân công về công tác người học; quản lý văn bằng; xét cấp học bổng cho người học hệ chính quy; sổ tay công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; quản lý người nước ngoài học tập tại Khoa; quy định soạn thảo; ban hành và quản lý văn bản hành chính; về việc tham gia hoạt động ngoại khóa đối với cán bộ, viên chức, người lao động Khoa Quốc tế.

Công tác đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch, cán bộ của Khoa đã thực hiện tốt công tác đổi mới trong giáo dục, tổ chức đào tạo cho gần 500 sinh viên của chương trình cử nhân tại Khoa theo đúng quy định hiện hành; tổ chức cho 84 sinh viên Khóa 8 bảo vệ thành công Khóa luận bằng tiếng Anh; xét và cấp bằng tốt nghiệp cho 117 sinh viên. Đặc biệt trong năm 2023, Khoa đã đề xuất ĐHTN cho phép mở mới 04 ngành đào tạo đại học, trong đó có 02 ngành được phê duyệt chủ trương.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục được thực hiện theo đúng tinh thần, sau đánh giá ngoài, Khoa đã triển khai kế hoạch kế hoạch cải thiện chất lượng chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế; Triển khai viết báo cáo đánh giá 02 chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh – tài chính và Cử nhân kế toán – tài chính theo chuẩn AUN –QA (dự kiến kiểm định chương trình vào tháng 4/2024); Thành lập các hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của từng chương trình đào tạo; thẩm định ngân hàng câu hỏi 30 học phần ngành Kinh doanh quốc tế; Tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên, xây dựng quy trình khảo thí làm căn cứ tổ chức thực hiện tại Khoa…

Công tác hợp tác quốc tế luôn được Khoa chú trọng và phát triển, trở thành một điểm sáng của Đại học Thái Nguyên trong công tác hợp tác quốc tế. Trong năm 2023, Khoa đã xây dựng đề án “ Chương trình thực tập nghề và trao đổi sinh viên ở nước ngoài”, đưa 06 sinh viên đi thực tập nước ngoài theo chương trình IEASTE, tuyển sinh được 10 sinh viên nước ngoài, triển khai thành công 02 chương trình thực tập nghề tại Úc và Isreal…

Thừa ủy quyền của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN, PGS.TS Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2023” cho Khoa Quốc tế

Trong năm 2023, công tác khoa học công nghệ và đối ngoại được cán bộ, giảng viên của Khoa đẩy mạnh với 10 đề tài cấp cơ sở, 11 đề tài sinh viên. Quản lý tiến độ và tổ chức nghiệm thu đề tài theo quy định. Cán bộ của Khoa đã tham gia tuyển chọn 03 đề tài cấp Bộ và Đại học, 01 đề tài khoa học công nghệ theo đặt hàng của tỉnh Thái Nguyên; Tổ chức 01 Hội Nghị có yếu tố quốc tế: Hội nghị hợp tác đa ngành lần thứ 18 chủ đề “ Celebrating Research Understandings toward Nation Bulding Amisdst Global Pandemic”; Xây dựng kế hoạch và tham gia ban thư ký tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “ Các vấn đề và giải pháp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo” chào mừng 30 năm thành lập ĐHTN (dự kiến tổ chức năm 2024); Xây dựng ấn phẩm 01 số đặc san được đăng tạp chí khoa học công nghệ của ĐHTN. Quản lý các công bố khoa học và đề xuất khen thưởng theo quy định cho 20 công bố quốc tế; đã biên soạn 9 giáo trình, tài liệu…

– Tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức, người lao động đã nghe một số ý kiến rất tâm huyết của các cán bộ phát biểu tại Hội nghị, như ý kiến của của PGS.TS Hoàng Văn Phụ, Th.s Nguyễn Thị Hoa…Các ý kiến của cán bộ, viên chức và người lao động của Khoa đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình về một số vấn đề trong công tác chuyên môn, tuyển sinh, chế độ và quyền lợi của cán bộ, viên chức và người lao động, nhằm xây dựng Khoa Quốc tế ngày càng phát triển, đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động của Khoa ngày càng được nâng lên.

PGS.TS Hà Xuân Linh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã tổ chức trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2023” cho Khoa Quốc tế; Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp từ năm học 2021 – 2022 đến năm học 2022 – 2023, trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sơ năm học 2022 – 2023 cho 8 cá nhân và giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho 3 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

PGS.TS Hà Xuân Linh trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sơ năm học 2022 – 2023 cho các cá nhân

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu 19 đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động Khối Cơ quan ĐHTN năm 2023./.

Thanh Loan