Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Nebraska (Hoa Kì) và thảo luận về các hoạt động hợp tác

0 33

Thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế của đơn vị, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên đã kí kết thành công Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Đại học Nebraska (Hoa Kì) về các nội dung hợp tác giữa hai đơn vị trong tương lai.

Ngày 13/11/2023 vừa qua, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên và Đại học Nebraska đã phối hợp tổ chức buổi họp trực tuyến (9h tối theo giờ Việt Nam, 8h sáng theo giờ tại Bang Nebraska). Hai đơn vị đã chia sẻ thông tin về các hoạt động chuyên môn của từng đơn vị và thảo luận chi tiết về khả năng và cách thức triển khai các hoạt động hợp tác trên cơ sở MOU đã kí kết, bao gồm: Trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên, giao lưu văn hóa, hợp tác nghiên cứu và các nội dung hợp tác chuyên môn khác.

Trong thời gian tới, giảng viên và sinh viên Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên sẽ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu đã thống nhất và chào đón các giảng viên, chuyên gia và sinh viên từ Đại học Nebraska đến giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên.

Một số hình ảnh tại buổi họp giữa hai đơn vị: