Khoa Quốc tế tham gia tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo

0 22.911

Vừa qua, Cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế đã được Dự án Aus4skill tài trợ tham gia chương trình “Tập huấn huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo”, chương trình tập huấn là tiền đề để giúp Khoa Quốc tế xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Quốc tế tham gia tập huấn

Chương trình tập huấn được chia ra làm hai đợt, đợt một diễn ra từ ngày 18 đến 22/10 tại Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Ngoại thương với gần 40 cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế tham dự. Sau khi tham gia đợt tập huấn cán bộ, giảng viên được trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra, trên cơ sở đó phát triển chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng đào tạo.

TS. Võ Sỹ Mạnh – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ về vai trò của CĐR trong quy trình xây dựng CTĐT

Trong chương trình tập huấn đoàn cán bộ còn được tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên và đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn của trường Đại học Ngoại thương.

Tiếp đó, ngày 12-13/11, đoàn cán bộ của Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên đã tham gia học tập kinh nghiệm xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế tại Trung tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo và Đại học Quốc tế – Đại  học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trong đợt tập huấn thứ hai này, đoàn cán bộ đã tìm hiểu rõ hơn các quy định về xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; tìm hiểu về vai trò của các bên liên quan trong xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; về phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu khảo sát..

 

Xác định chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học là một vấn đề mới và đòi hỏi khách quan, cấp bách trong vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của nó như vậy, nên Khoa Quốc tế đặc biệt quan tâm và chú trọng đến công tác xây dựng chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Quốc tế, đáp ứng được nhu cầu về nhân lực của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nhiệp 4.0. Chính vì vậy, chương trình tập huấn này đã mang lại nhiều ý nghĩa cho cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế.

Một số hình ảnh trong đợt tập huấn:

TS. Nguyễn Thúy Anh – Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ về kinh nghiệm triển khai viết CĐR tại Trường Đại học Ngoại thương
Cán bộ giảng viên tham gia tập huấn thực hành rà soát CĐR

TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng ban KT&ĐBCLGD – hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động xây dựng kế hoạch rà soát chuẩn đầu ra

ThS. Nguyễn Thu Hương – Phó ban Khảo thí hướng dẫn thiết kế các công cụ khảo sát
Đoàn cán bộ tham gia học tập kinh nghiệm thực tiễn tại trường ĐH Ngoại thương
Thăm quan cơ sở vật chất, kho lưu trữ minh chứng của Trường ĐH Ngoại thương

Đoàn làm việc tại trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG-HCM

Đoàn công tác trao đổi, học hỏi kinh nghiệp tại Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM

Phạm Thủy – TTTT