20
Tháng Năm
  • Giảng đường Khoa Quốc tế
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024

28
Tháng Tư
  • Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
TB: Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
TB: Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
27
Tháng Ba
  • 08:00-11:00
Hội thảo xúc tiến

xúc tiến hội thảo

30
Tháng Tư
  • 08:00-11:00
  • Khoa quốc tế
Hiến máu

Hiến máu tình nguyện

1
Tháng Tư
  • 08:00-20:00
  • Khoa quốc tế
Ngày Cá tháng Tư

Hội cá tháng tư

12
Tháng Ba
  • 7:40 pm
  • 1730 Sunny Str, Palo Alto, CA 02138
TB Nghỉ lễ

The school PTFA would like to invite you to enjoy an evening of Pasta and Prosecco in November.