Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên “Nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 1991 – 2019”

0 114

Sáng ngày 20/01/2021, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên “Nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 1991 – 2019” do Ths Tạ Thị Nguyệt Trang làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Đỗ Anh Tài làm Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Đỗ Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi nghiệm thu

Dự buổi nghiệm thu có 06 thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài Đại học Thái Nguyên. Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Ths Tạ Thị Nguyệt Trang, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 1991 – 2019”. Theo đó, Đề tài nghiên cứu đã nêu ra thực trạng cũng như triển vọng phát triển của mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.

Ths. Tạ Thị Nguyệt Trang Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài

Đề tài đã tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động tới sự phát triển của quan hệ kinh tế Việt Nam -Thái Lan trong giai đoạn 1991 – 2019 dưới góc nhìn của Lý thuyết Quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, Đề tài nghiên cứu đã rút ra một số chỉ báo cho triển vọng của mối quan hệ này trong thời gian tới.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Đỗ Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Chúc mừng Ths. Tạ Thị Nguyệt Trang chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên “Nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 1991 – 2019”.

Nguyễn Linh – TTTT