28
Tháng Tư
  • Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
TB: Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
TB: Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
20
Tháng Năm
  • Giảng đường Khoa Quốc tế
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024