THÔNG BÁO: Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên – IS’S Got Talent Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên lần thứ 3″

Thực hiện chương trình và công tác sinh viên năm học 2014 – 2015, Nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích sáng tạo cho học sinh – sinh viên, góp phần xây dựng nâng cao kỹ năng mềm, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của sinh viên Khoa Quốc tế nói […]