Lớp EMSK2 – Khoa Quốc Tế ĐHTN chia sẻ kinh nghiệm đi thực tế tại huyện Đồng Hỷ – TP Thái Nguyên

Để đáp ứng yêu cầu của môn học Study Skills for Geography, Earth and Environmental Science Study do thầy Đặng Hoàng Hà làm giảng viên, vào sáng sớm ngày 9/12/2014, tập thể sinh viên lớp Quản lý tài nguyên môi trường và bền vững K2 đã có mặt tại Giảng đường Khoa Quốc Tế – […]