Tuần 2 (tiếp theo): THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CTĐT CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO CHUẨN AUN-QA

0 29

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đánh giá CTĐT cử nhân Kinh doanh quốc tế theo tiêu chuẩn AUN – QA. Trong những ngày vừa qua với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương của các nhóm cùng với sự góp ý Ban chủ nhiệm Khoa, Khoa Quốc tế dần hoàn thiện bản Master plan nhằm phục vụ cho kế hoạch đánh giá CTĐT cử nhân Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA.

Chủ trì cuộc họp TS. Hà Xuân Linh – Trưởng Khoa Quốc tế yêu cầu: Các nhóm tiếp tục bổ sung các minh chứng cần có và phân tích các minh chứng hiện có để hoàn thiện các nội dung yêu cầu của bản Master plan chuẩn bị cho cuộc họp tiếp tục được triển khai vào ngày mai thứ 5, 04/6/2021.

Nguyễn Linh – TTTT