Tuần 33: Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA

0 69

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày 13/01/2022,  Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Tham dự buổi làm việc có TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Đại học Thái Nguyên, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc, các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Khoa Quốc tế.

Chủ trì buổi họp: TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng kết luận: Các nhóm tiếp tục bổ sung ý kiến đóng góp của các Ban liên quan và hoàn thiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo.

Tiến Thành – TTTT