02 sinh viên của Khoa Quốc tế được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2021 – 2022 của Đại học Thái Nguyên

0 32

Chiều ngày 28/12, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2021 – 2022 cho 90 sinh viên tiêu biểu. Khoa Quốc tế vinh dự có 02 sinh viên được vinh danh tại chương trình, đó là sinh viên Hà Thị Tuyết Mai, sinh viên năm thứ 2 ngành Kinh doanh Quốc tế và sinh viên Tạ Thị Hồng Ngân, sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị Kinh doanh.

02 sinh viên của Khoa Quốc tế được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2021 – 2022 của Đại học Thái Nguyên
Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên tiêu biểu của năm học 2021 – 2022 tại buổi lễ

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã chúc mừng 90 sinh viên xuất sắc của Đại học Thái Nguyên đạt thành tích cao trong năm 2022. Phó Giám đốc đề nghị trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng quan tâm đến người học đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo và chăm lo tốt đời sống sinh viên. Bên cạnh đó, cần chú trọng các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, tạo hành trang tốt nhất cho sinh viên khi ra trường.

Những năm qua, hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đại học Thái Nguyên. Phong trào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong các đơn vị nói riêng, Đại học Thái Nguyên nói chung. Kết quả học tập, tỷ lệ học sinh, sinh viên xếp loại học lực khá trở lên chiếm 59,41%; tỷ lệ tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm 1,53%, loại giỏi chiếm 12,86%.

02 sinh viên của Khoa Quốc tế được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2021 – 2022 của Đại học Thái Nguyên

Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên luôn quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên. 100% học sinh, sinh viên tham gia ký cam kết nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội.

Các đơn vị cũng đã chủ động năm bắt kịp thời tình hình học sinh, sinh viên, tư tưởng người học nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh, sinh viên không chia sẻ, phát tán những thông tin xuyên tạc, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho sinh viên đạt kết quả tốt. Năm học 2021 – 2022, toàn Đại học Thái Nguyên có 312 sinh viên được kết nạp Đảng và 758 sinh viên được cử tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…

Thanh Loan