Liên hệ


Khoa Quốc Tế – Đại học Thái Nguyên

Đ/c: Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên

Email: kqt@tnu.edu.vn;

Tel: 02083 549.188