Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế

0 490

Sáng ngày 21/4, tại Khoa Quốc tế, trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế và cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế và ông Hà Anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam đã ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.


Mục tiêu của chương trình hợp tác nhằm k
hai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người và kinh nghiệm của hai bên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên, bao gồm: Phối hợp đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng chương trình, đào tạo, giảng dạy cho sinh viên Khoa Quốc tế, tạo môi trường thực tập tại Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam, hỗ trợ kinh phí cho sinh viên trong thời gian học tập, tuyển dụng.

Theo biên bản ký kết hợp tác này, Khoa Quốc tế và Công ty TNHH FFT Việt Nam sẽ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế ở 04 nội dung.

Thứ nhất, hợp tác trong công tác đào tạo tại Khoa Quốc tế, Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam sẽ tham gia đóng góp ý kiến về khung chương trình và nội dung giảng dạy các môn chuyên ngành, giới thiệu các cán bộ quản lý, quản trị dự án, chuyên gia có kinh nghiệm tham gia vào làm khách mời (guest speaker) cho các chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế, đồng thời hàng năm hỗ trợ từ 5-10 xuất học bổng cho sinh viên tại đơn vị. Việc hợp tác này sẽ bổ sung được các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên, giúp trang bị các kiến thức, kỹ năng phù hợp với thực tiễn, sẵn sàng làm việc trong môi trường công nghiệp, hiện đại ngay sau khi ra trường.

Thứ hai, hợp tác trong công tác đào tạo môi trường thực tế cho sinh viên. Về nội dung này, Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam sẽ tiếp nhận sinh viên của Khoa Quốc tế thực tập tại các đơn vị, tạo điều kiện cơ sở vật chất, cán bộ hướng dẫn, bố trí công việc cụ thể cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên của Khoa Quốc tế tiếp thu kiến thức về các lĩnh vực có liên quan, tổ chức và tham gia đánh giá sau mỗi giai đoạn của quá trình thực tập.

Thứ ba, trong công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp. Theo đó, Khoa Quốc tế và Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ, giao lưu giới thiệu về công việc, quy trình, văn hóa của doanh nghiệp; Tổ chức các buổi tham quan, tìm hiểu môi trường làm việc thực tếvà tư vấn tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp dành cho các sinh viên của Khoa Quốc tế. Qua đó, giúp sinh viên của Khoa Quốc tế có điều kiện tham quan, tìm hiểu môi trường doanh nghiệp, nhận thức rõ các nhu cầu, thách thức về công việc từ đó có định hướng, lựa chọn đúng đắn cho sự phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình.

Thứ tư, trong công tác hỗ trợ sinh viên thực tập, hướng dẫn, làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đầu vào cho Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam trong một thời gian nhất định, giúp cho sinh viên của Khoa Quốc tế làm các công việc thực tiễn đúng chuyên môn trong thời gian sáu tháng. Theo đó, thông qua lựa chọn theo nhu cầu và yêu cầu của Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam, sinh viên từ năm thứ 3 của Khoa Quốc tế sẽ được tham gia tuyển chọn và ký hợp đồng thỏa thuận về việc hỗ trợ kinh phí học tập, với cam kết sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại công ty theo thời gian quy định.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế và ông Hà Anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng trước sự ký kết hợp tác giữa hai đơn vị và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế

và hội nhập quốc tế của hai đơn vị sẽ khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của hai đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên của Khoa Quốc tế cũng như sự phát triển của Công ty TNHH Công nghệ FFT Việt Nam./.

Thanh Loan