Báo cáo 3 công khai năm học 2013 -2014

Báo cáo 3 công khai năm học 2013 -2014

Phụ lục: Tải xuống
– Công Khai Dự Toán Thu Chi Năm 2013: Bấm xem
– Công Khai Quyết Toán Thu Chi Năm 2013: Bấm xem
– Văn bản, quyết định, quy trình tài chính: Bấm xem
– Danh sách sinh viên chính quy nhập học năm 2013: Bấm xem
– Quy định mức thu học phí áp dụng cho các chương trình đại học tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Bấm xem
– Quy chế Công tác HSSV Khoa Quốc tế: Bấm xem
– Quy định về việc xét cấp học bổng KKHT đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy: Bấm xem

Tags

Leave a comment