Báo cáo công tác kiểm tra tuần từ 7/11/2016 đến 13/11/2016

0 414

Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ học kỳ I, năm học 2016-2017 đã được BCN Khoa phê duyệt; Thực hiện sự chỉ đạo của BCN Khoa
Bộ phận TT-KT&ĐBCLGD thông báo đến các thầy cô kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định nội bộ tuần từ 07/11 đến 13/11/2016 (trong file đính kèm). Kính đề nghị Tổ trưởng các Tổ, Bộ môn; các thầy cô rà soát và xác nhận kết quả kiểm tra. Nếu có sai sót kính mong các thầy cô có phản hồi để Bộ phận kịp thời điều chỉnh.
Vậy Bộ phận TT-KT&ĐBCLGD thông báo đến các thầy cô được biết.

Trân trọng thông báo ./.
Bp.TT-KT&ĐBCLGD