CHUYÊN GIA CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT TẠI VIỆT NAM TRIỂN KHAI HỘI THẢO VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “CURRICULUM DEVELOPMENT: EXPERIENTIAL LEARNING” TẠI KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

0 82

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên, Chương trình Fulbright tại Việt Nam và Đại học Nebraska, Omaha – Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 8 năm 2023, tại Khoa Quốc tế đã diễn ra Workshop  “Curriculum Development: Experiential Learning” về phát triển chương trình đào tạo.

Tại Hội thảo, Giáo sư Catherine Yap Co – Chuyên gia của Chương trình Fulbright tại Việt Nam, Trưởng khoa Sau đại học – Đại học Nebraska, Omaha – Hoa Kỳ đã giới thiệu về phương pháp giảng dạy tiên tiến đang được triển khai tại Hoa Kỳ và các nước phát triển có tên Experiential Learning – Học tập trải nghiệm, nhằm tăng cường trải nghiệm của người học, giúp tiếp thu kiến thức tốt hơn, thúc đẩy sự tham gia và đồng hành của doanh nghiệp và các tổ chức vào hoạt động giảng dạy của trường đại học.

Tại Hội thảo, giảng viên Khoa Quốc tế cũng chia sẻ một số hoạt động học tập trải nghiệm đã được triển khai tại đơn vị và thảo luận về những thuận lợi và thách thức khi tích hợp các hoạt động này trong bối cảnh địa phương. Mặc dù là một đơn vị đào tạo tại Thái Nguyên – một địa phương tại miền núi phía Bắc, Khoa Quốc tế đã áp dụng phương pháp học tập trải nghiệm cho các môn học đang được triển khai tại Khoa, đặc biệt Khoa kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp/tổ chức để cùng thiết kế và triển khai các hoạt động này, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Việc Khoa Quốc tế áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp//tổ chức là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn quốc tế về đảm bảo chất lượng.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: