HỘI THẢO “GIỚI TRẺ VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

0 430

14h00 ngày 12/11/2019 tại bộ môn Kinh tế và Quản lý, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức thành công hội thảo với chủ đề “GIỚI TRẺ VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0”. Hội thảo có sự tham gia chia sẻ của diễn giả PGS.TS. Bùi Thị Minh Hồng – Chuyên gia về quản lý nhân lực thuộc Đại học Bath – Trường Đại học Top 10 Anh Quốc, Top 100 Thế giới. PGS.TS. Bùi Thị Minh Hồng đã và đang đào tạo cho nhiều các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức tại Anh Quốc trong lĩnh vực tư duy hệ thống, quản trị nguồn nhân lực.

PGS. TS. Bùi Thị Minh Hồng

Tham gia hội thảo có đông đảo sinh viên khối ngành kinh tế của Khoa Quốc tế, các giảng viên từ các trường Đại học tại Thái Nguyên và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo PGS.TS đã phân tích, chia sẻ quá trình tiến đến cuộc cách mạng 4.0 của Thế giới và Việt Nam. Ngoài ra, cô còn trình bày những khái niệm, những cách hiểu toàn diện về Tư duy hệ thống và sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hệ sinh thái của chúng ta….Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra chính là thách thức lớn đối với Việt Nam, nhưng nó đồng thời cũng là cơ hội, vậy ai biết nắm bắt cơ hội, thì thành công sẽ đến với người đó.

Trong bài phát biểu của mình tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Thị Minh Hồng nhấn mạnh và khuyến khích sinh viên Khoa Quốc tế nói riêng, sinh viên của cả nước nói chung cần phát triển sự sáng tạo và vượt qua cái Tôi cá nhân của mình đề hướng tới cái Tôi lớn hơn – Cái tôi của Nhân loại. PGS.TS. Bùi Thị Minh Hồng nói “Tương lai mở ra cho sinh viên hiện nay không chỉ là công dân Việt Nam nữa mà chính là công dân toàn cầu – đó cũng chính là hướng đi trong đào tạo của Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên “Ươm tạo công dân toàn cầu” .

Bao trùm toàn bộ nội dung trong buổi hội thảo, có một câu hỏi đặt ra cho thế hệ trẻ hiện nay là “Giới trẻ Việt Nam cần làm gì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Buổi hội thảo đã giúp cho sinh viên, những người tham gia có được cái hiểu đúng đắn về cuộc cách mạng 4.0 và biết được vị trí của Việt Nam đang ở đâu trong cuộc cách mạng này.

Tin bài: Phạm Thủy – TTTT
Ảnh: Tiến Thành – TTTT