Hợp tác quốc tế

       Với sứ mệnh làm đầu mối hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Khoa Quốc Tế – ĐHTN với các trường đại học chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới. Chiến lược phát triển của bộ phận Hợp tác Quốc tế là không ngừng liên hệ, kết nối và tăng cường hợp tác giữa Khoa Quốc tế với các trường đại học hàng đầu trên thế giới để nhập khẩu các chương trình tiên tiến, liên kết đào tạo chất lượng cao và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Khoa.  Mời các chuyên gia hàng đầu, các nhà khoa học, giáo sư đầu ngành, giảng viên cao cấp tham gia giảng dạy tại Khoa. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức, và công ty quốc tế trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và quản lý phục vụ phát triển kinh tế và xã hội. Bộ phận hợp tác quốc tế – Khoa Quốc tế là đơn vị chức năng có nhiệm vụ theo dõi, tư vấn và tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa trong việc hoạch định chiến lược hợp tác phát triển, mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và trên thế giới trong tiến trình xây dựng Khoa Quốc tế trở thành trường Đại học Quốc tế.

       Kể từ khi thành lập đến nay, Khoa Quốc tế đã thiết lập được mối quan hệ , nhập khẩu chương trình đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi văn hoá, trao đổi sinh viên… với hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới, đón tiếp hàng trăm đoàn đại biểu, chuyên gia, giáo sư, giảng viên từ các trường đối tác đến Khoa công tác, các học viên nước ngoài đến học tập và thực tập tại Khoa. Khoa Quốc tế không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục mà còn hợp tác với các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước nhằm tạo kết nối người học – nhà trường và doanh nghiệp nhằm ươm mầm và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao.

Leave a comment