Khai giảng lớp Cử nhân Chính trị học, niên khóa 2016 – 2018 tại Đại học Thái Nguyên

0 1.873

Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng trình độ chính trị cho Cán bộ Đại học Thái Nguyên nói riêng và Tỉnh Thái Nguyên nói chung, được sự nhất trí của Tỉnh ủy Thái Nguyên, UBND Tỉnh Thái Nguyên,  dưới sự chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2016 vừa qua,  Khoa Quốc tế  – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I  tổ chức lễ khai giảng lớp Cử nhân Chính trị học, niên khóa 2016 – 2018 .

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Về dự buổi lễ có sự tham gia của PGS.TS.Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan – Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực I. Về phía Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên ( Đơn vị trực tiếp phối hợp, triển khai thực hiện và quản lý lớp học) có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Duy Hoan – Trưởng khoa Quốc tế, PGS.TS Hoàng Văn Phụ – Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Quốc tế. Ngoài ra, còn có sự có mặt của đại biểu đại diện lãnh các đơn vị chức năng trực thuộc Đại học Thái Nguyên; các thầy cô giáo cùng toàn thể học viên của khóa học. 

Lớp học có 111 học viên, bao gồm các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ các cơ quan đơn vị trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, thời gian học tập và nghiên cứu của khóa học là 2 năm.

Chương trình học không chỉ nhằm nâng cao kiến thức về khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng mà còn xây dựng, rèn luyện năng lực phát hiện, xử lý những vấn đề mà thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước và công việc lãnh đạo, quản lý của học viên đang đòi hỏi.

PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám Đốc ĐHTN phát biểu chào mừng

Tại buổi lễ, PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN  phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . Đồng thời, đồng chí cũng giao nhiệm vụ quản lý cho cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Hoàng Văn Hoan – PGĐ Học viện Chính trị khu vực I phát biểu chỉ đạo
ThS. Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng Ban quản lý đào tạo Học viện Chính trị khu vực I công bố quyết định mở lớp

Lớp học nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời gian tới./

Vũ Thủy Hà – BP Ngắn hạn