Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học “Nghiên cứu sự phát triển của bộ rễ và sinh trưởng, năng suất lúa dưới tác động của chế độ nước khác nhau”. MS: ĐH2014-TN01-01

0 530

Ngày 14/03/2017, tại Khoa Quốc tế đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Đại học Thái Nguyên năm 2014 “Nghiên cứu sự phát triển của bộ rễ và sinh trưởng, năng suất lúa dưới tác động của chế độ nước khác nhau”, MS: ĐH2014-TN01-01 do ThS. NCS. Đặng Hoàng Hà – Tổ trưởng Tổ Hành chính Tổng hợp, Khoa Quốc tế làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu đề tài được thành lập theo quyết định số 215/QĐ-ĐHTN ngày 16/02/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên gồm 7 thành viên:

  1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên – Chủ tịch;
  2. TS. Nguyễn Đức Nhuận, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên – Phản biện 1;
  3. TS. Hoàng Lâm, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên – Phản biện 2;
  4. TS. Đỗ Ngọc Oanh, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên – Thư ký;
  5. TS. Nguyễn Thị Lân, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên – Uỷ viên;
  6. ThS. Nguyễn Thế Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên – Uỷ viên;
  7. TS. Mai Anh Khoa, Đại học Thái Nguyên – Uỷ viên.

Tại Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài Đặng Hoàng Hà đại diện nhóm thực hiện đã báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài.

Chế độ nước khác nhau có ảnh hưởng đến sự phát triển bộ rễ, sự sinh trưởng thân lá và năng suất lúa rỗ rệt qua năm giai đoạn sinh trưởng chính. Chế độ nước ngập khô xen kẽ 4 ngày tạo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển và đem lại năng suất cao hơn so với các chế độ tưới khác đồng thời còn giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước tưới so với phương pháp canh tác lúa truyền thống. Thời gian xen kẽ càng dài thì sự sinh trưởng rễ, thân lá và năng suất càng giảm.  Ngoài ra, kết quả tương quan cho thấy các bộ phận của cây lúa có mối tương quan dương chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Cây có bộ rễ khỏe thì thân lá phát triển tốt, khả năng tích lũy chất khô cao, do đó góp phần làm tăng các yếu tố cấu thành năng suất. Riêng đối với chỉ tiêu đường kính rễ có mối tương quan ngược chiều với số dảnh/ khóm và tỉ lệ hạt chắc.

Kết quả của nghiên cứu là tài liệu để các nghiên cứu về lĩnh vực canh tác lúa hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai và là cơ sở để chính quyền địa phương khuyến cáo cho bà con áp dụng phương pháp tưới tiêu phù hợp, vừa tiết kiệm nước vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội đồng đánh giá cao kết quả đề tài đạt được gồm có 01 công bố khoa học đăng trên kỷ yếu của Hội thảo quốc tế; 03 công bố khoa học đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên;hướng dẫn thành công 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học; 01 mô hình thử nghiệm canh tác lúa dưới các chế độ nước khác nhau tại xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

 Sau khi Chủ nhiệm đề tài đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày các kết quả nghiên cứu và trả lời các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, Hội đồng kết luận đề tài đủ điều kiện để được nghiệm thu theo quy định. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu  cần phải chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài

Hội đồng nghiệm thu đề tài làm việc
TS. Nguyễn Đức Nhuận – Phản biện 1 nhận xét và góp ý cho đề tài
TS. Nguyễn Thị Lân – Uỷ viên nhận xét và góp ý cho đề tài
Chủ nhiệm đề tài trả lời các câu hỏi phản biện của Hội đồng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng – Chủ tịch hội đồng công bố kết luận của Hội đồng