Phổ biến chủ trương triển khai kế hoạch hoạt động tự đánh giá CTĐT của Khoa Quốc tế

0 42

Chiều ngày 15/8/2022, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên phổ biến chủ trương triển khai kế hoạch hoạt động tự đánh giá CTĐT cử nhân Quản trị kinh doanh – Tài chính và CTĐT cử nhân Kế toán – Tài chính. Đồng thời công bố Quyết định thành lập Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách. Buổi làm việc có sự tham dự của TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế và lãnh đạo các tổ chức năng cùng quý thầy cô của Khoa Quốc tế.

Phổ biến chủ trương triển khai kế hoạch hoạt động tự đánh giá CTĐT của Khoa Quốc tế
TS. Hà Xuân Linh – Trưởng Khoa Quốc tế phổ biến chủ trương hoạt động tự đánh giá CTĐT

Mục đích của buổi làm việc:

– Thông tin đến Cán bộ viên chức, Giảng viên, người lao động và người học về chủ trương triển khai kế hoạch hoạt động tự đánh giá CTĐT cử nhân Quản trị kinh doanh – Tài chính và CTĐT cử nhân Kế toán – Tài chính.

– Công bố Quyết định thành lập Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách. 

  1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hoạt động tự đánh giá 02 chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh – Tài chính và cử nhân Kế toán – Tài chính của Khoa Quốc tế
  2. Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kế toán – Tài chính
  3. Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh – Tài chính
  4. Kế hoạch hoạt động tự đánh giá 02 chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh – Tài chính và cử nhân Kế toán – Tài chính của Khoa Quốc tế

 

Tiến Thành – TTTT