Phóng sự Đài Truyền hình Thái Nguyên phỏng vấn thầy Nguyễn Mạnh Cường, giảng viên của Khoa, về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Leave a comment