Tại sao chọn Khoa quốc tế

Ngôn ngữ đào tạo 100% tiếng Anh

Sau 4-5 năm học, sinh viên thành thạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tổ chức, doanh nghiệp, công ty quốc tế. Đồng thời sinh viên có nhiều cơ hội nhận học bổng toàn phần để học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ở nước ngoài.

Nhiều cơ hội thực tập và học tập tại nước ngoài.

Khoa đã nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng Anh, các trường đối tác ở các nước ngoài cung cấp học bổng cho sinh viên.

Chúc Hà My – EMSK5 tại Bulgaria

Cơ hội việc làm (5 chuẩn đầu ra của SV KQT) – 100% Sinh viên tốt nghiệp có việc làm với mức lương từ 8tr trở lên

(1) kiến thức cập nhật, (2) kỹ năng làm việc và (3) tinh thần làm việc tốt. Nhưng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ hội nhập phải có thêm 2 năng lực  đó là (4) thông thạo ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) và (5) hiểu biết sâu rộng văn hóa và thông lệ quốc tế.

Thông tin một số SV thành đạt đã có vị trí trong các công ty nước ngoài.

Cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớp nhỏ 30 – 40 SV/lớp

Cơ sở vật chất của Khoa hiện đại, phòng học được trang bị điều hòa, các thiết bị luyện âm, nghe nhìn được trang bị đầy đủ. Trung tâm học liệu là thư viện lớn thứ tư của cả nước với nguồn học liệu kết nối với các thư viện lớn của Úc, Anh, Mỹ

Môi trường quốc tế trong học tập và giảng dạy

20% sinh viên của Khoa là sinh viên quốc tế; 30% các môn học do giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy

 Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp

Phối hợp với các Doanh nghiệp các yếu tố nước ngoài để tham gia vào giảng dạy và tạo điều kiện cho SV tham gia thực tập.

Phạm Thuỷ – TTTT

Leave a comment