Tập thể nữ CBVC Khoa Quốc tế hưởng ứng “ Tuần lễ Áo dài” nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

0 91

Một số hình ảnh đẹp của tập thể nữ CBVC Khoa Quốc tế hưởng ứng “ Tuần lễ Áo dài” nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3