TB: Danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn “Ngày hội việc làm năm 2017” và sơ đồ các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn

0 23

Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2017” cho sinh viên Khoa Quốc tế, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08h00 – 17h00 ngày 03/06/2017
  2. Địa điểm:

 -Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên;

 – Nhà điều hành Khoa Quốc tế;

 – Tòa nhà T1 Khoa Quốc tế.

  1. Danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn tại cơ quan, doanh nghiệp (Trong file đính kèm).
  2. Sơ đồ phòng và cơ quan, doanh nghiệp tham gia phỏng vấn (Trong file đính kèm).

Chú ý:

Sinh viên tham gia phỏng vấn đến đúng thời gian quy định và đúng số phòng của cơ quan, doanh nghiệp đã đăng ký phỏng vấn.

Sơ đồ phòng – Tải xuống
Danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn (file có nhiều sheet) – Tải xuống