THẢO LUẬN HỢP TÁC LÂU DÀI GIỮA KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ ĐẠI HỌC NEBRASKA, OMAHA – HOA KỲ

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên, Chương trình Fulbright tại Việt Nam và Đại học Nebraska, Omaha – Hoa Kỳ, Giáo sư Catherine Yap Co đã thực hiện hoạt động giảng dạy, tổ chức các hội thảo chuyên môn, hợp tác nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế. Từ thành công của các hoạt động trên, Khoa Quốc tế và Đại học Nebraska, Omaha – Hoa Kỳ đã tiếp tục thảo luận về các hoạt động hợp tác dài hạn trong buổi họp diễn ra vào ngày 9 tháng 8 năm 2023.

Hai đơn vị đã thảo luận những nội dung hợp tác lâu dài trên các lĩnh vực như sau:

  • Trao đổi giảng viên/nghiên cứu viên: Giảng viên và nghiên cứu viên từ Đại học Nebraska sẽ tham gia giảng dạy chương trình đại học/sau đại học, nghiên cứu tại Khoa Quốc tế và ngược lại.
  • Trao đổi sinh viên/thực tập sinh và công nhận tín chỉ: Cấp học bổng và kinh phí cho sinh viên của hai đơn vị trao đổi tín chỉ, tham gia thực tập, study tour/field trip tại Hoa Kỳ và Việt Nam.
  • Hợp tác trong các dự án nghiên cứu: Hai đơn vị thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác trong viên thực hiện dự án nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ/địa phương hoặc cấp trường, đề tài Nghị định thư.
  • Hợp tác trong phát triển chương trình đào tạo: Đại học Nebraska sẽ hỗ trợ Khoa Quốc tế trong việc thiết kế, triển khai, điều chỉnh chương trình đào tạo đại học và sau đại học để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn quốc tế về đảm bảo chất lượng.

Hai đơn vị đã tiến hành kí Thỏa thuận hợp tác và triển khai nội dung hợp tác đã thảo luận.

Tiến Thành

Leave a comment