Thông báo: Chương trình thực tập của Sinh viên Khoa Quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (chi nhánh VIB Thái Nguyên)

0 459

Ngày 05/04/2015 Khoa Quốc tế đã tổ chức chương trình “ Ngày hội hướng nghiệp và việc làm” cho sinh viên khóa 1, 2 của Khoa Quốc tế. Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các em sinh viên được tiếp xúc với nhà tuyển dụng và thực tập, làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức để năng cao kỹ năng thực hành.

Các em sinh viên khóa 1,2  đã thể hiện  tốt phần phỏng vấn và kỹ năng xin việc của mình. Sinh viên Khoa Quốc tế đã được các Công ty, các Doanh nghiệp đánh giá cao và tuyển dụng sinh viên thực tập tại Công ty, Doanh nghiệp mình. Đây là thành công bước đầu của chủ trương đào tạo theo hướng thực hành kỹ năng và tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng thực hành nói riêng và chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội của Khoa Quốc tế.

Sau đây là một số thông tin và danh sách các em sinh viên được tuyển dụng vào thực tập tai Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (VIB Thái Nguyên).