Thông báo: Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT năm 2020 (đợt 1)

0 150

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2020 (ĐỢT 1)

TT

Ngành

Mã ngành Mã tổ hợp môn Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D10, D01 16.1
2 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D10, D01 15.8
3 Kế toán 7340301 A00, A01, D10, D01 15.45
4 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 B00, B08, D01, D10 15.1