THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế là đào tạo nguồn nhân lực có có kiến thức chuyên môn liên ngành về lý luận và thực tiễn trong các lĩnh vực Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh; có năng lực nghiên cứu độc lập, hình thành ý tưởng khoa học; đáp ứng yêu cầu của công việc quản lý; có tinh thần lập nghiệp và trách nhiệm xã hội.

  1. NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

Ngôn ngữ đào tạo ngành thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Khoa Quốc tế được đào tạo bằng tiếng Anh.

Học viên đăng ký theo học phải đạt trình độ tiếng Anh là 5.5 IELTS hoặc đạt bậc 4/6 theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và đào tạo. Học viên đã tham gia học các chương trình đào tạo ở nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc đã tham gia học các chương trình đào tạo trong nước bằng tiếng Anh và có chuẩn đầu ra tiếng Anh >5.5 IELTS được miễn xét điều kiện tiếng Anh đầu vào.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 2 năm. Học viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì phải học bổ trợ tiếng Anh cho đến khi đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào trước khi tham gia học chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Khoa Quốc tế.

  1. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế có thể làm việc tại:

– Các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh, các công ty xuất nhập khẩu, công ty giao nhận vận tải quốc tế, các tập đoàn kinh tế có hoạt động quốc tế;

– Các đơn vị và tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư quốc tế;

– Các trường đại học, học viện, cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về kinh doanh quốc tế;

– Các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp đối ngoại và hợp tác quốc tế, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam;

– Khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp có liên quan đến kinh doanh quốc tế.

  1. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Hình thức tuyển sinh của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế tại Khoa Quốc tế là hình thức xét tuyển.

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

– Đối tượng tuyển sinh ngành Kinh doanh quốc tế tại Khoa Quốc tế gồm các đối tượng sau:

+ Là công dân có quốc tịch nước ngoài đã tốt nghiệp đại học

+ Là công dân có quốc tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tốt nghiệp đại học

  1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 TC bao gồm 3 khối kiến thức: Khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sỹ.

Bảng 1. Khối lượng liến thức của chương trình đào tạo

Tên Số tín chỉ
Tổng Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung 7 7 0
Triết học 3 3 0
Ngoại ngữ 4 4 0
Khối kiến thức cơ sở ngành 23 15 8
Khối kiến thức chuyên ngành 15 8 7
Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 15 15 0
Tổng 60 45 15

Khung chương trình: Bấm để tải xuống

Leave a comment