Tổ chức Đảng

HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ
Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022
Đ/c Hà Xuân Linh
Điện thoại: 0914584886
Email: haxuanlinh@tnu.edu.vn
Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa
Đ/c Trần Lưu Hùng
Điện thoại: 0963241279
Email:tranluuhung1979@gmail.com
Phó Bí thư Chi bộ; Phó trưởng Khoa
Đ/c Dương Đức Minh
Điện thoại: 0968747733
Email: dinhdd@tnu.edu.vn
Chi ủy viên; Trưởng BM Khoa học cơ bản
Đ/c Hồ Tố Quyên
Điện thoại: 0989660040
Email: quyenht@tnu.edu.vn
Chi ủy viên, Tổ phó Tổ Hành chính – Tổng hợp
Đ/c Trần Anh Vũ
Điện thoại: 0919618718
Email: vuta@tnu.edu.vn
Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Đào tạo
Đ/c Nguyễn Tú Anh
Điện thoại: 0978662007
Email: tuanh1010@tnu.edu.vn
Chi ủy viên, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế

Leave a comment