(Tuần 2) Họp công tác tự đánh giá chương trình đào tạo 2 ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán theo chuẩn AUN-QA

0 55

Tiếp tục kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán, sáng ngày 10/3/2023 Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA. Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Hội đồng đã lắng nghe các nhóm báo cáo tình hình thực hiện triển khai xây dựng bản Master Plane và hội đồng đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung, đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng phục vụ viết báo cáo đánh giá hai chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh – Tài chính và cử nhân Kế toán – Tài chính theo AUN-QA, phiên bản 4.0.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh các nhóm cần chỉnh sửa và hoàn thiện theo các góp ý của hội đồng phục vụ cho các buổi họp tiếp theo.

Tiến Thành  – TTTT