Chuyên viên Phân tích tài chính làm gì?

0 60

Chuyên viên phân tích tài chính là một nghề có thu nhập cao, có cơ hội nghề nghiệp mở rộng, nhưng đây là một nghề đòi hỏi người làm nghề này phải có các yếu tố kỹ năng như:

– Tư duy và phân tích – logic;

– Khả năng giao tiếp, làm việc với con người.

Chuyên viên phân tích tài chính điều tra, nghiên cứu các quá trình tác động tới các hoạt động tài chính của khu vực công hoặc các tổ chức tư nhân. Các hoạt động này bao gồm các chương trình nghiên cứu hay các kế hoạch ngân sách và tài chính.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

  1. Phân tích thông tin tài chính để dự đoán các điều kiện kinh doanh, công nghiệp và kinh tế nhằm đưa ra các quyết định đầu tư;
  2. Cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực kĩ thuật công nghiệp, kinh doanh, tài chính và học thuyết kinh tế;
  3. Nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư như giá cả, sản lượng, tính ổn định, xu hướng tương lai trong quản lí rủi ro và các tác động kinh tế;
  4. Giám sát các hoạt động kinh tế, công nghiệp và hợp tác thông qua phân tích thông tin thu thập được từ các báo cáo tài chính và dịch vụ của các hãng đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, các tổ chức chính phủ, các ấn phẩm thương mại, nguồn lực của công ty, và từ phỏng vấn cá nhân;
  5. Đề xuất đầu tư và thời điểm đầu tư với các công ti, cán bộ phụ trách đầu tư của công ty hoặc đầu tư công;
  6. Xác định mức giá an toàn để có thể cung ứng các dịch vụ tư vấn chứng khoán công;
  7. Chuẩn bị kế hoạch hành động cho hoạt động đầu tư dựa trên các phân tích tài chính.

            Để trở thành chuyên viên phân tích tài chính bạn có thể theo học chuyên ngành Kế toán – Tài chính; Tài chính ngân hàng; Phân tích Kinh doanh…

Đặc biệt, để có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao nhất bạn nên theo học các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc có sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên là đơn vị đào tạo các chuyên ngành 100% bằng tiếng Anh, sẽ là nơi kết nối bạn với nghề Phân tích tài chính tốt nhất.

Tìm hiểu chuyên ngành Kế toán – Tài chính: https://is.tnu.edu.vn/cu-nhan-ke-toan-tai-chinh/

Tìm hiểu chuyên ngành Phân tích kinh doanh: https://is.tnu.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan-phan-tich-kinh-doanh/      

Chuyên viên Phân tích Tài chính có thể làm việc ở:

– Ngân hàng;

– Các công ty bảo hiểm;

– Các quĩ chung;

– Các công ty chứng khoán;

– Người môi giới chứng khoán;

– Tư vấn tài chính.

Phạm Thủy – TTTT