Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Khoa Quốc tế

0 9.474

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 Điện thoại:
Email:
Phó Bí thư
2 Phạm Kiều My  UV

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 Điện thoại:
Email:
Phó Bí thư
2 Phạm Kiều My UV BTV LCĐ, Bí thư CĐ IBK5
3 Vũ Thạch Tú UV BCH LCĐ
4 Lê Thị Hồng Linh UV BCH LCĐ, Bí thư CĐ AFK5
5 Phạm Thị Hải Yến UV BCH LCĐ, Bí thư CĐ EMSK4
6 Đỗ Hoành Tuấn UV BCH LCĐ, Bí thư CĐ IBK4
7 An Mai Hồng Huệ UV BCH LCĐ
8 Trần Thị Phương Anh UV BCH LCĐ
9 Dư Thị Hà UV BCH LCĐ

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 Trần Thị Việt Hà Chủ tịch HSV
2 Hà Trọng Quỳnh Phó chủ tịch HSV
3 Đào Linh Chi UV BTK HSV
4 Nông Thị Bằng Giang UV BTK HSV
5 Nguyễn Hoàng Tuyên UV BCH HSV
6 Đỗ Thế Vượng UV BCH HSV
7 Chúc Hà My UV BCH HSV
8 Nguyễn Minh Ngọc UV BCH HSV
9 Lý Diệu Linh UV BCH HSV
10 Trần Thị Phương Anh UV BCH HSV
11 An Mai Hồng Huệ UV BCH HSV
12 Phạm Hồng Quang UV BCH HSV
13 Bùi Quỳnh Hoa UV BCH HSV
14 Nguyễn Thu Phương UV BCH HSV

 

Email: vanphongdoankqt@gmail.com