DÀNH CHO SINH VIÊN: ĐƠN ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN & ỨNG TUYỂN THỰC TẬP QUA IAESTE VIỆT NAM

Để đăng ký ứng tuyển cho các cơ hội thực tập tại nước ngoài qua IAESTE Việt Nam, sinh viên vui lòng điền vào mẫu đơn trực tuyến sau:  bit.ly/34OUbkv

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3nb9PpNmEVCEmgYMU9jUnB4dvUzG38YXvJM_MmhjJb3qvOw/viewform?usp=sf_link

 

Leave a comment